All Collections
Stormware Pohoda (SK / CZ)
Inštalácia windows modulu Datamolino Pohoda
Inštalácia windows modulu Datamolino Pohoda

Návod na inštaláciu softvéru, ktorý prepojí Pohodu cez API s Datamolinom a umožní priamy import do Pohody.

Jan Korecky avatar
Written by Jan Korecky
Updated over a week ago

Prepojenie Datamolino a Pohoda

Na pripojenie Pohody budete potrebovať:

 1. API kľúč Datamolino

 2. Windows program na prepojenie Datamolino a Pohoda

 3. Heslá do vašej Pohody, prípadne pomoc od Vášho administrátora

Cez chat sa prosím obráťte na našu zákaznícku podporu, ktorá Vám sprístupní Datamolino API a pošle inštalačný súbor na pripojenie Pohody.

API kľúč Datamolino

V správe Vášho účtu v Datamolino si vygenerujete API kľúče, kt. budete potrebovať na aktiváciu prepojenia. Údaje Client ID a Secret ID neskôr zadáte do nastavení windowsového programu, ktorý prepája Datamolino s Pohodou.

Prepojenie Datamolino a Pohoda

Po nainštalovaní Windowsového programu na prepojenie programov Datamolino a Pohoda musíte nastaviť prístupové práva do Datamolino aj do Pohody.

Nastavenie dátovych adresárov

V dátovom adresáry sa ukladajú informácie o výsledkoch importu a údaje o faktúrach. Ak používa Datamolino a Pohodu viacero používateľov súčasne, nastavte rovnaký dátový adresár pre všetkých používateľov. Všetci používatelia musia mať práva na zápis aj čítanie do tohto adresára (ideálne ak je to sieťový adresár).

Pripojenie Pohody

 1. Nastavte Adresár kde sa nachádza program Pohoda (kde sa nachádza pohoda.exe)

 2. Ak používate Pohody MDB, nastavte cestu k adresáru pre zápis príloh do Pohody MDB. Ak používate Pohody SQL/E1 nastavte prístupové údaje. (Pomôže Vám administrátor Vašej Pohody)

 3. Zadajte meno a heslo do Pohody. Ak nepoužívate meno a heslo, tak ako meno zadajte Admin a heslo ponechajte prázdne. (Používateľ musí mať v Pohode povolenú XML komunikáciu)

 4. Zadajte Admin heslo pre načítanie účtovných jednotiek. Toto heslo Vám prezradí naša podpora zákazníkov. Slúži na to aby prístup k účtovným jednotkám Pohoda určil administrátor. POZOR - bez tohto hesla sa Vám nenačítajú účtovné jednotky.

 5. Stlačte tlačítko "Načítať účtovné jednotky z Pohody", ktorým načítate účtovné jednotky z Pohody. Následne v tabuľke účtovných jednotiek zaškrtnite účtovné jednotky, ktoré chcete používať spolu s Datamolinom. Kliknite na "Načítať číselníky z Pohody", čo stiahne číselníky pre vybrané účtovné jednotky, aby ste tieto mohli použiť pri importoch do Pohody.

 6. Zaškrtnuté účtovné jednotky môžete v ďalšom kroku párovať na Datamolino.

Pripojenie Datamolina

V záložke "Nastavení" zvoľte "Datamolino" a nastavte nasledovné údaje:

 1. Adresa API serveru je" https://app.datamolino.com/

 2. Užívateľské meno a heslo je rovnaké aké použivate na prístup do Datamolina. Každý užívateľ sem zadá svoje meno a heslo. Tým zabezpečíte, že bude môcť pristupovať iba do adresárov Datamolina, ku ktorým má prístupové práva.

 3. Vyplňte správne Client ID a Secret ID, ktoré nájdete v správe účtu Datamolino (popísané v návode vyššie).

 4. Kliknite na tlačidlo "Načítať agendy z Datamolina". Týmto sa načíta zoznam adresárov, ku ktorým má používateľ prístup v Datamoline

Spárovanie Pohody a Datamolina

 1. Do párovacej tabuľky sa Vám nahrali účtovné jednotky z Pohody, ktoré ste vybrali pri pripojení Pohody.

 2. Účtovné jednotky môžete spárovať s existujúcimi adresármi v Datamoline (musia mať správne vyplnené IČO). Alebo vyberte možnosť "Založit novou agendu pro tuto účetní jednotku" z výklopného zoznaku v stĺpci "Názov Agendy v Datamoline"

 3. Následne stlačte "Spárovať účtovné jednotky s Datamolino,". Tento krok Vám spáruje, prípadne priamo aj vytvorí adresáre vo Vašom účte Datamolino.

Did this answer your question?